تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۴۳ 
اجاره بومگردی در شاهرود
۱۵ نفر
ملزومات سرمایشی گرمایشی آشپزخانه
شبی ۴۳۰,۰۰۰ تومان