تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۲ ۷
%۱۷
اجاره خانه سنگی دو خوابه در کندوان
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بومگردی۲ ۵
%۱۳
اجاره خانه سنگی در کندوان یک خوابه
شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان