تومان۰
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۴۶۳ 
اجاره خانه سنگی دو خوابه در کندوان
۷ نفر ۲ خوابه ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بومگردی
۷۷۰ 
اجاره خانه سنگی در کندوان یک خوابه
۵ نفر ۲ تخته
ملزومات تلویزیون گرمایشی آشپزخانه
شبی ۱۳۰,۰۰۰ تومان