اجاره آپارتمان دوخوابه ساحلی فريدونكنار ۱ مکان اقامتی وجود دارد.