چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

چگونه آدرس پست الکترونیکی استفاده شده در گرداگرد را تغییر دهم؟

برای تغییر آدرس پست الکترونیکی که شما برای حساب کاربری خود در گرداگرد استفاده می کنید کافی است به بخش " ویرایش نمایه " مراجعه کنید و پست الکترونیک (ایمیل) خود را تغییر دهید و سپس روی دکمه " ذخیره اطلاعات " کلیک نمایید.

البته توجه نمایید که این ایمیل نام کاربری شما خواهد بود و همه نامه های الکترونیکی گرداگرد به این آدرس ارسال خواهد شد لذا در درج آن دقت لازم داشته باشید و همچنین دیگر اطلاعات ضروری نیز بایستی پر گردد.

بروید به: ورود بخش مدیریت ویرایش نمایه اطلاعات ضروری


موارد مرتبط