چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

مدیریت کارهایی که باید انجام شود چگونه است؟

در گرداگرد یکسری از فعالیت وجود دارد که کاربرها بایستی در زمان مقرر نسبت به انجام آن اقدام نمایند، این دست از فعالیت ها جزء دسته کارها قرار میگیرد و از طریق آیکون در بالا سایت نیز نشان داده می شود، تا زمانی که آن کار انجام نگیرد یا منقضی نگردد هشدار آن از بین نمی رود.

برای دیدن تمامی کارها پس از ورود به گرداگرد مراجعه کنید به: بخش مدیریت کارها