چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

مدیریت پیام ها چگونه است؟

ارسال پیام

با استفاده از سیستم هوشمند ارسال و دریافت پیام می توانید برای هر کاربر پیام ارسال نمایید و همینطور پاسخ پیام خود را دریافت نمایید، برای ارسال پیام به کاربران می توانید از طریق مراجعه به نمایه کاربری هر کاربر و کلیک روی دکمه " ارسال پیام به من " اقدام نمایید و برای ارسال پیام برای میزبان نیز جدا از استفاده روش قبلی می توانید با مراجعه به صفحه هر واحد اقامتی و کلیک روی دکمه " ارسال پیام به میزبان " اقدام به ارسال پیام به میزبان نمایید.

دقت فرمائید تا برای هر پیام که قصد ارسال آن را دارید حتما یک عنوان مناسب انتخاب نمایید.

شایان ذکر است ارسال هر پیام بعد از تایید توسط گرداگرد برای دریافت کننده به نمایش در می آید.

برای دیدن پیام ها پس از ورود به گرداگرد مراجعه نمایید به: بخش مدیریت پیام ها

پیام های ارسالی

با مراجعه به بخش مدیریت پیام ها ارسالی شما می توانید تمامی پیام هایی که به کاربران گرداگرد ارسال نمودید را مشاهده نمایید، و همینطور از وضعیت پیام ارسالی نیز مطلع گردید.همچنین می توانید با کلیک روی نام گیرنده وارده صفحه پیام شده و متن پیام را مطالعه نمایید.

پیام های دریافتی

با مراجعه به بخش مدیریت پیام ها دریافتی شما می توانید تمامی پیام هایی که کاربران گرداگرد برای شما ارسال نمودند را مشاهده نمایید، و همچنین با کلیک روی نام فرستنده وارده صفحه پیام موردنظر شده و متن کامل آن پیام را مطالعه نمایید.