چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

رویه لغو یک تقاضای اقامت (رزرو) چگونه است؟

پس از رزرو واحد اقامتی توسط مسافر، وی می تواند قبل از پرداخت پیش پرداخت اقدام به لغو رزرو واحد اقامتی با کلیک روی دکمه " لغو " اقدام نماید.

ممکن است عملیات لغو از طریق بخش مدیریت رزروهای من با کلیک روی دکمه
صورت بگیرد.


موارد مرتبط