چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

اگر مطالب درج شده در توضیحات و امکانات همانی نباشد که ذکر شده است چه باید کرد؟

در اینصورت مسافر قبل تحویل گرفتن واحد اقامتی این موضوع را با پشتیبان گرداگرد در میان بگذارد تا در صورت بررسی و دریافت نتایج مطلوب اقدامات مقتضی اعمال گردد و در صورت تایید ادعای مسافر محترم مبلغ واریز شده (پیش پرداخت) را به مسافر مسترد نماید.


موارد مرتبط