چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا می شود بدون ارسال تقاضای اقامت (رزرو) با میزبان تماس برقرار کرد؟

کاربران گرداگرد می توانند با استفاده از سیستم ارسال پیام هوشمند برای یکدیگر پیغام بگذارند. مسافر نیز می تواند با استفاده از این سیستم با کلیک روی دکمه " ارسال پیام به میزبان " در صفحه هر واحد اقامتی برای میزبان آن واحد پیام ارسال نماید، یا با کلیک روی نماد کاربری میزبان مورنظر وارد صفحه نمایه کاربری وی گردد و از طریق دکمه " ارسال پیام به من " برای وی پیام خود را ارسال نماید.

برای مدیریت پیام های ارسالی و دریافتی نیز پس از ورود به گرداگرد مراجعه نمایید به: بخش مدیریت پیام ها


موارد مرتبط