چگونه می توانیم شما را راهنمایی و کمک کنیم؟

آیا می توان اطلاعات هر واحد را بعد از ارسال تقاضای اقامت(رزرو) ویرایش کرد؟

بعد از اینکه مسافر درخواست اقامت (رزرو) خود را برای واحد متعلق به میزبان ارسال کرد در این حالت میزبان تنها باید آن رزرو را تایید یا رد نماید. در صورت تغییر اطلاعات پس از رزرو، میزبان باید بلافاصله تغییرات انجام شده را با ارسال پیام به مسافر اطلاع دهد تا مسافر تصمیم خود را نسبت به حفظ یا لغو رزرو بگیرد، مسئولیت لغو رزرو توسط مسافر به علت عدم مطابقت اطلاعات بر عهده میزبان می باشد.

در صورتی که تعرفه واحد پس از رزرو تغییر نماید حتما میزبان باید رزرو جاری را لغو کند و با ارسال پیام به مسافر و توضیح راجع به تغییر صورت گرفته از وی درخواست نماید تا در اسرع وقت اقدام به رزرو مجدد واحد مدنظر نمایید.


موارد مرتبط