منطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشت

سردآبرود که سرچشمه آن در بلندترین کوه های منطقه البرز مرکزی مانند تخت سلیمان، علم کوه، سیاه کمان، رسم بنیشت، خرسان و… قرار دارد، دامنه کوه های یاد شده را تا دریا یکسره می پیماید، سردآبرود کلاردشت را پشت سر می گذارد، در عمق گسلی چند ده کیلومتری خود را استتار می کند. رودخانه سردآبرود كه به عنوان يكي از رودهاي حفاظت شده درياي خزر محسوب مي شود به دليل مصارف شرب، كشاورزي و آبزي پروري حايز اهميت است.
اين رودخانه در ادامه در پايين دست به سد ذوات می ريزد تا اینکه در دریای کاسپین (خزر) آرام گیرد. سرد آبرود از جمله رودخانه های حمايت شده در منطقه می باشد كه در كنوانسيون های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت آبزیان
طبق گزارشات موجود کارشناسی، قزل آلاي خال قرمز، قزل آلاي رنگین کمان، ماهی خیاطه (لپه)، سس ماهی (لب پهن یا برزم) و ماهی سر مخروطی سیاه فلس (سگ ماهی، عروس ماهی یا مار ماهی) از جمله ماهیان موجود در رودخانه سرد آبرود است.


نگارخانه رودخانه سردآبرود

منطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشتمنطقه حفاظت شده رودخانه سردآبرود کلاردشت