بازار سنتی ماهی فروشان فریدونکنار

ماهی یکی از غذاهای محلی در شهرهای ساحلی است که دارای خواص ویژه می باشد و خوردن آن برای حفظ سلامتی و تندرستی توصیه می شود. 
ماهیان دریای خزر که البته ماهی سفید و ازون برون آن بسیار معروف تر از بقیه است، بسیار متنوع اند. ماهی های استخوانی دیگری نظیر كفال، كپور، كيلكا، غزل آلا، شک، اورنج، سوف، اسبک، چكاب یا همان اردک ماهی، در دریا و رودخانه های فریدونکنار یافت و صید می شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. اوزون برون يک ماهی خاوياری است كه خاويار آن ارزش جهانی دارد و درآمد زيادی برای كشور ما به ارمغان می آورد. ماهی‌هایی استخوانی چون سفید، کپوردریایی و کفال که از بهترین انواع ماهیان دریای خزر است به بسیاری از شهرها و استان‌های کشور صادر می‌شود.

برای رفتن به بازار ماهی فریدونکنار بعد از گذشتن از میدان ماهی باید تا حدود ۳ کیلومتر به سمت محمودآباد مسیر را ادامه بدهید. قبل از شهرک حوزه کبیری، سمت راست خود می توانید بازار ماهی فریدونکنار را ببینید.

​​​


نگارخانه بازار ماهی فروشان

بازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکناربازار سنتی ماهی فروشان فریدونکنار