شاهچراغ شیراز رو باید دید

حرم حضرت شاه چراغ در مرکز شهر شیراز در کنار میدانی به نام احمدی در شهر شیراز قرار دارد که مدفن حضرت سید احمد برادر امام رضا (ع) و فرزند امام هفتم (ع) شیعیان است.
نه تنها این زیارتگاه باشکوه از آن مکان‌هایی است که حتما باید در شیراز به سراغش رفت ، بلکه نام شاه چراغ به عنوان یک زیارتگاه هم نام جالبی است!
این مسجد آرامگاه شخصیتهای برجسته جهان شیعه است. اطراف حیاط بزرگ این مسجد، محلهای مختلفی برای به پا داشتن نماز وجود دارد.

شیراز شهری است که دل و جان را صیقل می‌دهد. آن را از دست ندهید.

مدفونین مشهور حرم مطهر

  • آيت‌الله شهيد سيد عبدالحسين دستغيب، دومين شهيد محراب انقلاب اسلامی
  • حضرت آيت‌الله نجابت، از ياران آيت‌الله دستغيب
  • بسمل شيرازی، يكی از دانشمندان بزرگ شيراز
  • ميرزا ابوالقاسم سكوت، عارف مشهور قرن سيزدهم هجری
  • فرهنگ شيرازی، از شعرا و خوش‌نويسان شيراز
  • وصال شيرازی
  • صادق خان زند يكی از رجال مهم دوران حكومت زنديه و برادر كريمخان زند
  • حضرت آيت‌الله سيد محمد طاهری
  • حضرت آیت‌الله شیخ عبدالحسین حائری شیرازی

نگارخانه شاهچراغ

شاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دیدشاهچراغ شیراز رو باید دید